[1]
อุ่นอกแดง ณ. และ รอดสการ เ. ., “การปฏิสัมพันธ์ทางดนตรีภาคเหนือและดนตรีภาคกลางในช่วงหลังการเสด็จกลับนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 17, ฉบับที่ 2, น. 99–114, ธ.ค. 2021.