[1]
โชติรัตน์ ส., “ข้อผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาไทย”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 18, ฉบับที่ 2, น. 77–87, ธ.ค. 2022.