[1]
กล่อมแก้ว ท. ., สังวรินทะ ช. ., ตนบุญ น. ., และ ขุนทองนุ่ม ส. ., “การใช้คำอ้างถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในสื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาจากซีรี่ย์ Queer as Folk ภาคที่ 1 ตอนที่ 1 ถึง 5”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 41–55, มิ.ย. 2023.