[1]
ติคำ ส., “สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 57–69, มิ.ย. 2023.