[1]
พยุหะ พ., มณีกุล จ., และ อดิภัทรนันท์ น., “การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 137–148, ม.ค. 2014.