[1]
จารุมณี เ., ณ เชียงใหม่ ณ., และ บูรพาเดชะ ส., “ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 37–52, ก.ค. 2013.