[1]
โสภา ธ., ณ เชียงใหม่ ณ., และ ชวพงศ์ ว., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 81–95, ก.ค. 2013.