[1]
ชูมก พ., คุณประดิษฐ์ ท., และ พีรพรพิศาล ย., “ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำ และการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 81–97, ธ.ค. 2014.