[1]
ณะชัยวงค์ เ., “ความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 189–200, ธ.ค. 2014.