[1]
บุญหิรัญเศรษฐ์ ภ., “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐานประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “Improving Reading & Writing Skills ต่อนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 1–12, มิ.ย. 2015.