[1]
บุหลาด ส., บุญแสง ท., และ รองเมือง ด., “ประสบการณ์ผู้ติดยาเสพติด 4x100 ของวัยรุ่นในตำบลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 41–49, ธ.ค. 2015.