[1]
จีนชาติ ธ., วรรณะลี ช., และ สายทองคำ จ., “อิทธิพลการแสดงราชสำนักสยามที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวง”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 63–71, ธ.ค. 2016.