[1]
ฤทธิ์ศรี น. 2021. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา. SSKRU Research and Development Journal. 8, 1 (Jun. 2021), 7–11.