(1)
รุ่งวิกรัยกานต์ ป. . BCG Model to Guidelines for Resource Management in Ban Non Sung Sufficiency Economy Learning Center, Sa Kaeo Province. RSSKRU.J 2023, 10, 20-31.