[1]
เบ้าทอง ร. . and เบ้าทอง ร., “The study of executive secretary Sisaket Rajabhat University”, RSSKRU.J, vol. 9, no. 1, pp. 18–28, Jun. 2022.