กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพปัญหา ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนด้านการสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม: กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดน่าน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy