กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy