การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ผู้แต่ง

  • ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

บทคัดย่อ

        เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคนในปัจจุบัน ห้องสมุดเป็นหน่วยงานสำคัญที่ควรพิจารณานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ บทความนี้นำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการให้บริการห้องสมุด เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-04-2022