Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 4 เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Phone 0661545591

Support Contact

เจ้าหน้าที่ดูแลวารสาร
Phone 025448629