การจัดการธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีประเมินวิธีจัดสรรหลักทรัพย์ในการลงทุนระดับดุลยภาพ ภายใต้แนวคิด Markowitz เปรียบเทียบกับภายใต้ตัวแบบ Sharpe Index Model. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy