การจัดการธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบสมรรถนะหลักบุคลากรของบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy