การจัดการธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy