การจัดการธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลด้วยศักยภาพทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมการตลาดของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประเภทอาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy