กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สำรวจความท้าทายและข้อจำกัดบางประการของการปรับใช้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐในบริบทของมลพิษข้ามพรมแดน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF