กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ในปีที่ 47 ของพลเมืองโดยหลักดินแดนที่ถูกทำให้เป็นอื่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy