กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์ Download Download PDF