กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF