กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นิติอธรรมในพรมแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทย Download Download PDF