กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิกฤตกฎหมายกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบัติการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF