กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กฎหมายระหว่างประเทศกับการใช้ประโยชน์จากน้ำในแม่น้ำระหว่างประเทศ: ศึกษาการสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF