กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF