กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ยุทธโกษ: ภาพสะท้อนความคิดของทหาร ระหว่าง พ.ศ.2435 – 2500 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF