กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดเรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF