Return to Article Details พัฒนาการแนวความคิดการจัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว: จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออก Download Download PDF