Return to Article Details การนำเกมจำลองสถานการณ์ (Beer Game) มาใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ในรายวิชาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy