Return to Article Details ปุยซี: สร้างสรรค์กวีมลายูสะท้อนปัญหาสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Download Download PDF