กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริม การค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy