กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทคณะสงฆ์ไทยในกระบวนการพัฒนาทางการเมือง: ศึกษาวิเคราะห์ เนื้อหาแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy