กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2561-2580 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy