กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาเขตพื้นที่ ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy