กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะจัดการโครงการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในภาคก่อสร้าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy