กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy