กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระบบด้านบัญชีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานด้านบัญชี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy