กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะของจังหวัดภูเก็ตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy