กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการด้านการตลาดรถยนต์มือสองเพื่อตอบสนองความต้องการและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค Download Download PDF