กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบ และการจัดการองค์กรการตลาดผลไม้ ในนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีและนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร Download Download PDF