วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy