กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเสียงตกกับเจตนาในการสื่อสาร ด้วยสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy