กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจั่นมะพร้าวทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy