กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เทคนิคการเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy