กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความแข็งแรงของฝาท่อระบายน้ำด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy